dtac

ดีแทค เปิดลงทะเบียน
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เข็มที่ 1สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป สูตรไขว้ แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์

เข็มที่ 3
กลุ่มที่ 1 สูตรแอสตร้าฯ+แอสตร้าฯ
ครบ 90 วัน
กลุ่มที่ 2 สูตรซิโนแวค หรือ
ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าฯ ครบ 90 วัน
กลุ่มที่ 3 สูตรซิโนแวค หรือ
ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ ครบ 90 วัน
กลุ่มที่ 4 สูตรซิโนแวค 2 เข็ม
หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ครบ 30 วัน

เลือกศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

dtacกระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าฯ

เริ่มฉีด 28 ม.ค.-8 เม.ย. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ ประตู 1, 2 และ 3 โดยเข้าทาง ถ.กำแพงเพชร)

ศูนย์ฉีดวัคซีนแฟชั่นไอส์แลนด์

dtacกระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าฯ

เริ่มฉีด 10-31 ม.ค. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สูตรไขว้ แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์
เริ่มฉีด 17-28 ม.ค. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 4

dtacกระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าฯ

เริ่มฉีด 17 ม.ค.-28 ก.พ. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดัง 4

ตรวจสอบการลงทะเบียน / QR Code