dtac

ดีแทค เปิดลงทะเบียน
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เลือกศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุตั้งแต่ 12-18 ปี
ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยวัคซีนไฟเซอร์
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
เริ่มฉีด 1 - 31 พ.ค. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ ประตู 2 โดยเข้าทาง ถ.กำแพงเพชร)

dtacกระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยวัคซีนไฟเซอร์
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
เริ่มฉีด 1 - 31 พ.ค. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ ประตู 2 โดยเข้าทาง ถ.กำแพงเพชร)

dtacกระตุ้นเข็มที่ 4

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4
ด้วยวัคซีนไฟเซอร์
โดยได้รับเข็มที่ 3 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
เริ่มฉีด 1 - 31 พ.ค. 65
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ ประตู 2 โดยเข้าทาง ถ.กำแพงเพชร)

ตรวจสอบการลงทะเบียน / QR Code