#ดีแทคห่วงใยร่วมสู้ภัยโควิด


ดีแทค ขอแสดงความห่วงใย และยินดีเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจวาระแห่งชาติ
ในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยและประเทศไทย
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน

สำหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19