dtac

ดีแทค เปิดลงทะเบียน
รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เข็มที่ 1(อายุ 12-17 ปี) ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์
เลือกศูนย์ฉีคแฟชั่นไอส์แลนด์
หรือ เอเชียทีคได้เท่านั้น

เข็มที่ 1สูตรไขว้ แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์

เข็มที่ 3กระตุ้นด้วยแอสตร้าฯ
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค
หรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม

เลือกศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา
(ตามการจัดสรรของกรมการแพทย์)
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ ประตู 3 โดยเข้าทาง ถ.กำแพงเพชร)

กระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา

(ตามการจัดสรรของกรมการแพทย์)
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มจากทุกศูนย์ฉีด
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ ประตู 3 โดยเข้าทาง ถ.กำแพงเพชร)

ศูนย์ฉีดวัคซีนแฟชั่นไอส์แลนด์

สำหรับคนไทยและต่างชาติ
อายุ 12-17 ปี ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์
อายุ 18 ปีขึ้นไป สูตรไขว้ แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

กระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยแอสตร้าฯ
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค
หรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มจาก ทุกศูนย์ฉีด

ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.นพรัตน์ราชธานี แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

ศูนย์ฉีดวัคซีนเอเซียทีค

สำหรับคนไทยและต่างชาติ
อายุ 12-17 ปี ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์
อายุ 18 ปีขึ้นไป สูตรไขว้ แอสตร้าฯ + ไฟเซอร์
ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน เอเซียทีค โกดัง 4

กระตุ้นเข็มที่ 3

สำหรับคนไทยและต่างชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการฉีดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3
ด้วยแอสตร้าฯ
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค
หรือซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มจาก ทุกศูนย์ฉีด

ฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน เอเซียทีค โกดัง 4

ตรวจสอบการลงทะเบียน / QR Code