#ดีแทคห่วงใยร่วมสู้ภัยโควิด


ดีแทค ขอแสดงความห่วงใย และยินดีเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยแบ่งเบาภารกิจวาระแห่งชาติ
ในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยและประเทศไทย
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน

2 ช่องทางสำหรับคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

dtac
dtac

ดีแทค เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19
dtac

*เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 64
ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น.

ที่ประตู 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลอีก 25 แห่ง

ไทยร่วมใจ
ไทยร่วมใจ